Upit Afrika, pronađeno natuknica: 125

palmino ulje

palmino ulje, ulje dobiveno prešanjem ili iskuhavanjem mesnatoga dijela plodova uljnih palmi Elaeis ...

panafrikanizam

panafrikanizam (pan- + afrikanizam, prema Afrika), kulturni i politički pokret utemeljen na okupljanju ...

papirus (botanika)

papirus (lat. papyrus < grč. πάπυρος) (Cyperus papyrus), biljka iz porodice šiljeva (Cyperaceae) s mesnatim ...

Parakou

Parakou [paʀaku'], grad u srednjem dijelu Benina, glavni grad departmana Borgou, zapadna Afrika; 255 478 st. ...

Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria

Pawlikowska-Jasnorzewska [pavliko'fska jasnože'fska], Maria, poljska književnica (Krakov, 24. XI. 1891 ...

perunike

perunike (Iridaceae), biljna por. jednosupnica, kojoj pripada oko 70 rodova s približno 1500 vrsta ...

Petrarca, Francesco

Petrarca [petra'rka], Francesco, talijanski književnik (Arezzo, 20. VII. 1304 – Arquà kraj Padove, 19. VII. 1374). ...

Petrović, Rastko

Petrović, Rastko, srpski književnik (Beograd, 16. V. 1898 – Washington, SAD, 15. VIII. 1949). Diplomirao ...

plantaža

plantaža (francuski plantage, od planter < latinski plantare: saditi), svaka veća površina na kojoj ...

plug

plug, vrsta oruđa kojim se obrađuje (ore) tlo. Glavni dijelovi: lemeš ili ralo, koje služi za vodoravno ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >