Upit Acta botanica Croatica, pronađeno natuknica: 8

Acta botanica Croatica

Acta botanica Croatica [a:'kta bota'nika kro·a:'tika], prvi botanički znanstveni časopis u Hrvatskoj. ...

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

ekologija

ekologija (eko- + -logija), znanost koja proučava odnose među organizmima te odnose organizama i njihova ...

Horvatić, Stjepan

Horvatić, Stjepan, hrvatski botaničar (Varaždin-Breg, 4. X. 1899 – Zagreb, 29. V. 1975). Studirao prirodopis ...

Ilijanić, Ljudevit

Ilijanić, Ljudevit, hrvatski botaničar (Slapno kraj Ozlja, 27. IX. 1928). Diplomirao je biologiju na ...

Marković, Ljerka

Marković, Ljerka, hrvatska botaničarka (Zagreb, 24. II. 1932 – 18. IV. 2022). Diplomirala je biologiju ...

Vouk, Vale

Vouk, Vale, hrvatski botaničar (Gospić, 21. II. 1886 – Zagreb, 26. XI. 1962). Studirao prirodne znanosti ...