Upit Abel, pronađeno natuknica: 35

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernom dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

Kolšek, Dubravko

Kolšek, Dubravko, hrvatski baletni plesač (Zagreb, 12. IX. 1962). Školu za klasični balet završio 1984. ...

MacMillan, Kenneth

MacMillan [məkmi'lən], Kenneth, britanski baletni plesač i koreograf (Dunfermline, Škotska, 11. XII. 1929 ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Matute, Ana María

Matute [matu'te], Ana María, španjolska književnica (Barcelona, 26. VII. 1926 – Barcelona, 25. VI. 2014). ...

obavještajna služba

obavještajna služba, državna organizacija zadužena za obavještajnu i sigurnosnu potporu državnom vodstvu ...

paleobiologija

paleobiologija (paleo- + biologija), znanost o životu organizama u geološkoj prošlosti. Pokušava rekonstruirati ...

Prusi

Prusi, baltička plemena koja su u prošlosti živjela na donjem toku Visle i na Njemenu. Arheološki nalazi ...

Ruffini, Paolo

Ruffini [ruf:i:'ni], Paolo, talijanski matematičar (Valcutario di Roma, 22. IX. 1765 – Modena, 9. V. 1822). ...

sinologija

sinologija (latinski Sinae: stanovnici Kine, Kinezi + -logija), orijentalistička disciplina koja se ...

|<  1  2 (3)  4