Upit Abel, pronađeno natuknica: 35

algebra

algebra (srednjovj. lat. algebra < arap. al-ğabr: [ponovno] uspostavljanje [razlomljenih dijelova]), ...

Dedovič, Vlasto

Dedovič, Vlasto, slovenski baletni plesač, koreograf i pedagog (Berane, Crna Gora, 9. VI. 1934 – Ljubljana, ...

Diemen, Anton van

Diemen [di'mə], Anton van, nizozemski političar i istraživač (Culemborg, 1593 – Batavia, danas Jakarta, ...

Flammarion, Camille

Flammarion [flamaʀj61533'], Camille, francuski astronom i popularizator znanosti (Montigny-le-Roi, Haute-Marne, ...

Fried, Jiří

Fried [fri:t], Jiří, češki književnik (Prachatice, 1. III. 1923 – Prag, 13. IX. 1999). Prozaik; istraživao ...

galaktički skup

galaktički skup (galaktičko jato), skupina gravitacijski povezanih galaktikâ. Prema broju članova i ...

Galois, Évariste

Galois [galwa'], Évariste, francuski matematičar (Bourg-la-Reine, 25. X. 1811 – Pariz, 31. V. 1832). ...

Hausmann, Manfred

Hausmann [hạu'sman], Manfred, njemački književnik (Kassel, 10. IX. 1898 – Bremen, 6. VIII. 1986). Doktor ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

jednadžbe

jednadžbe, matematički zapisi povezanosti dviju ili više veličina, izrazi jednakosti dviju funkcija koji ...

|<  1 (2)  3  4