Struka vojna tehnika, pronađeno natuknica: 278

kamuflaža

kamuflaža (franc. camouflage), mijenjanje vanjskog izgleda, os. vojnih objekata (→  maskiranje) kako ...

kanonada

kanonada (franc. canonnade, prema canon: top), istodobna i učestala topnička paljba velikoga broja ...

kapisla

kapisla (prema njem. Kapsel) →  kapsula ...

karabinka

karabinka ili karabin (franc. carabine, vjerojatno prema carabin: konjanik), kratka lagana puška koju ...

karaula

karaula (tur. karavul [hane] i karagul [hane]: stražarnica), fortifikacijski objekat za osiguranje ...

karavela

karavela (port. caravela, španj. carabela, od lat. carabus < grč. ϰάραβος: čamac), jednopalubni trojarbolni ...

karteča

karteča (njem. Kartätsche < tal. cartoccio), topničko zrno zemaljskoga topništva manjeg i sr. kalibra ...

kartuša

kartuša (francuski cartouche < talijanski cartoccio). 1. Ornament u obliku medaljona uokvirena volutama. ...

kasarna

kasarna (njem. Kaserne < franc. caserne < provansalski cazerna: kućica za četiri vojnika, stražarnica ...

kaštel

kaštel (latinski castellum, deminutiv od castrum: utvrda), tlocrtno pravilna utvrda koja služi za obranu ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >