Struka vojna tehnika, pronađeno natuknica: 278

helebarda

helebarda (njem. Hellebarde < srednjovisokonjem. helmbarte: sjekira na dugom dršku), oružje na motki, ...

herbicidi

herbicidi (lat. herba: biljka; korov + -cid), kem. sredstva (najčešće sintetska) koja ubijaju biljke ...

hidrogenska bomba

hidrogenska ili vodikova bomba →  nuklearno oružje ...

hladno oružje

hladno oružje, oružje kojega je ubojita sila mehanička. Dijeli se na blisko i daljinsko. Blisko služi ...

izvidničko zrakoplovstvo

izvidničko zrakoplovstvo, vrsta ratnoga zrakoplovstva koja ima zadaću prikupljati iz zraka podatke ...

kaciga

kaciga ili šljem (tal. casside < lat. cassis, genitiv cassidis, iz etrurskoga), pokrivalo za glavu koje ...

kaćuša

kaćuša (rus. katjuša) →  višecijevni bacač, raketni ...

kaiten

kaiten (jap.: put u nebo), »živi torpedo«, japansko oružje slično kamikazama. Polovicom 1944. god. Japanci ...

Kalašnjikov Mihail Timofejevič

Kalašnjikov (Kalašnikov) [kala'šn’ikəf], Mihail Timofejevič (Timofeevič), ruski general i konstruktor ...

kalibar

kalibar (njem. Kaliber < franc. calibre < arap. qālib: kalup < grč. ϰαλοπόδıον: drvena nožica). 1. ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >