Struka vojna tehnika, pronađeno natuknica: 278

automatsko oružje

automatsko oružje, oružje kod kojeg se sve radnje za opaljivanje sljedećeg metka obavljaju automatski. ...

bacač

bacač, opći naziv za oružje koje izbacuje raznovrsne projektile i zapaljive tvari. Među vatreno oružje ...

bacačke sprave

bacačke sprave, bojne naprave kojima su se prije izuma baruta izbacivali projektili od kamena, drva ...

bajuneta

bajuneta (franc. baïonnette), vrsta vojničkog noža. Ima oblik dužega dvosjeklog ili jednosjeklog noža ...

bakteriološki rat

bakteriološki rat →  biološki rat ...

baleštar

baleštar (balistir) (tal. balestra < lat. ba[l]lista: balista, prema grč. βαλλίζω: izbacujem) →  samostrel ...

balista

balista (lat. ballista, prema grč. βαλλίζω: izbacujem), rimska bacačka sprava, bacač kamenja (okovanih ...

balistička raketa

balistička raketa, raketa kojoj pogon radi samo u početnom dijelu leta, a nakon utroška goriva, zbog ...

balističko njihalo

balističko njihalo, uređaj za određivanje brzine balističkih projektila, npr. puščanoga zrna. Najčešće ...

balistika

balistika (od grč. βάλλεıν: bacati), grana fizike koja proučava gibanja bačenih tijela, napose brzinu, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|