Struka vojna tehnika, pronađeno natuknica: 278

aerobalistika

aerobalistika (aero- + balistika), grana balistike koja proučava kretanje bombe i drugih projektila ...

aerosolna bomba

aerosolna bomba, bomba prostornoga djelovanja; kadšto vakuumska bomba. Osnovno je punjenje visokokalorično, ...

aktivno radarsko samonavođenje

aktivno radarsko samonavođenje, način vođenja i upravljanja rakete na cilj pri čemu se koristi energija ...

akustička podvodna mina

akustička podvodna mina, vrsta nekontaktne podvodne mine koja se aktivira djelovanjem šumova brodskih ...

arkebuza

arkebuza (franc. arquebuse < niz. hakebusse: puška na kuki), jedno od prvih vrsta streljačkoga ručnoga ...

arsenal

arsenal (tal. arsenale, od arap. dār-ṣinā‘a: radionica), skup radionica i skladišta za izradbu, popravak ...

artiljerija

artiljerija (franc. artillerie) →  topništvo ...

atomska bomba

atomska bomba →  nuklearno oružje ...

atomsko oružje

atomsko oružje →  nuklearno oružje ...

automat

automat (grč. αὐτόματος: samopokretan). 1. Uređaj koji potpuno samostalno obavlja koristan rad prema ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|