Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

komandos

komandos (engl. commando, množina commandos, od afrikaans kommando), vojnik osposobljen za posebne napadačke ...

komodor

komodor (engl. commodore < staroengl. commandore < franc. commandeur: zapovjednik). 1. Najniži admiralski ...

komora

komora (lat. camera < grč. ϰαμάρα: svod; sobica, izba). 1. Prostorija s posebnom namjenom u različitim ...

komornik

komornik (prema komora), osoba (sluga ili dvorski činovnik) kojoj je dužnost brinuti se za privatne ...

kompanija

kompanija (njem. Kompanie < franc. compagnie < vulgarni lat. compania, od kom- i lat. panis: kruh). 1. ...

kompatibilnost

kompatibilnost (prema kompatibilan), sposobnost dvaju ili više predmeta ili dijelova opreme ili tvari ...

koncentracija

koncentracija (njem. Konzentration < franc. concentration, od kon- i lat. centrum: središte). 1. Općenito, ...

kondotjer

kondotjer (tal. condottiero, starije condottiere: vođa), zapovjednik plaćeničkih trupa u Italiji u ...

kontingent

kontingent (njem. Kontingent < franc. contingent, od lat. contingere: dotaknuti, dosegnuti), udjel, ...

kontraobavještajna služba

kontraobavještajna služba  →  protuobavještajna služba ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|