Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

kapitulacija

kapitulacija (franc. capitulation: sporazum, poravnanje /pa i onaj između pobjednika i pobijeđenog/, ...

kapsula

kapsula (lat. capsula: sandučić, kovčežić). 1. Metalni cilindar od čelika, mjedi, bakra ili aluminija ...

karabinjeri

karabinjeri (franc. carabiniers), isprva, vojnici (osobito konjanici) oboružani karabinkom. Pojavili ...

kavalerija

kavalerija (tal. cavalleria) →  konjaništvo ...

kirasir

kirasir (njem. Kürassier < franc. cuirassier, od cuirasse: oklop), oklopnik na konju. Naziv se pojavio ...

koalicija

koalicija (franc. i engl. coalition < srednjovj. lat. coalitio: savez, udruživanje). 1. Polit. ili vojni ...

kohorta

kohorta (lat. cohors, genitiv cohortis: četa), u doba rimske Republike, samostalna vojna formacija saveznika ...

kolona

kolona (tal. colonna < lat. columna: stup). 1. Arhitektonsko djelo u obliku stupa. 2. Skupina ljudi, ...

komanda

komanda (njem. Kommando < tal. comando: zapovijed, naredba, od lat. commendare: provjeriti; preporučiti). 1. ...

komandant

komandant (njem. Kommandant < franc. commandant) →  zapovjednik ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|