Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

informacijski rat

informacijski rat, poseban oblik ratovanja koji se vodi radi postizanja nadmoći nad protivnikom utječući ...

inicijativa

inicijativa (njemački Initiative < francuski initiative, prema latinskom initiare: potaknuti, pokrenuti). 1. ...

insulaner

insulaner, prema njem. nazivu za Međimurca (Insulaner: otočanin, jer se po položaju između riječnih ...

integrirano bojište

integrirano bojište (uvećano bojište), ukupan prostor i akvatorij raspoređenih snaga obaju protivnika ...

intendantura

intendantura (njem. Intendantur) →  opskrbništvo ...

interoperabilnost

interoperabilnost (inter- + novolat. operabilis, od lat. operare: djelovati, raditi), sposobnost sustava, ...

invalid

invalid (lat. invalidus: nejak, slab), osoba kojoj je zbog bolesti, ozljede ili prirođenog nedostatka ...

invazija

invazija (kasnolatinski invasio: provala), upad i prodor oružanih snaga jedne ili više država, koalicije ...

inženjerija

inženjerija (prema inženjer), rod vojske kojemu je namjena borbena ili neborbena potpora drugim granama ...

Istvánffy Miklós

Istvánffy [i'štva:nfi], Miklós, ugarski državnik i povjesničar (Kisasszonyfalva kraj Pečuha, 8. XII. 1538 ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|