Struka vojne znanosti, pronađeno natuknica: 481

dorifor

dorifor (grčki δορυφόρος: suličar, kopljonoša). 1. U antičkoj Grčkoj kopljonoša, tjelesni čuvar, pratitelj ...

draconarius

draconarius [drakona:'ri·us] (lat.: zmajonoša, prema draco, genitiv draconis: zmaj; zmija), naziv iz ...

dragoni

dragoni ili draguni (franc. dragon < lat. draco, genitiv draconis < grč. δράϰω: zmaj; zmija), posebna ...

dragovoljci

dragovoljci (dobrovoljci), osobe koje svojom voljom, bez poziva drž. tijela, pristupaju operativnoj ...

Dravograd

Dravograd (njemački Unterdrauburg), gradić u sjevernoj Sloveniji (Koruška), uz slovensko-austrijsku ...

dril

dril (njem. Drill: vježbanje, dresura). 1. Metoda vojničke obuke pojedinaca i manjih postrojba do razine ...

džebedžija

džebedžija (tur. cebeci, od cebe: bojni oklop), u Osmanskome Carstvu, vojnički red za čuvanje i prijenos ...

džebelija

džebelija (tur. cebeli, od cebe: bojni oklop), oklopnik i konjanik kojega je spahija morao naoružati ...

džemat

džemat (tur. cemaat < arap. ğamā‘a: skupina, zajednica). 1. Muslimanska vjerska općina. Čine je svi ...

ekspedicija

ekspedicija (lat. expeditio), pohod više osoba u određenom smjeru, s određenim ciljem (ekspedicija na ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|