Struka tekstilna tehnologija, pronađeno natuknica: 212

klorna vlakna

klorna vlakna, kemijska vlakna građena od linearnih makromolekula u kojima je maseni udjel monomernih ...

Knez Blaž

Knez, Blaž, hrvatski tekstilni stručnjak (Libeliče, Slovenija, 29. I. 1928 – Gornja Pušća, 17. VI. 2007). ...

konac

konac, pređa od dviju ili više međusobno uvijenih niti neograničene duljine. Izrađuje se končanjem, ...

konfekcija

konfekcija (njem. Konfektion < franc. [vêtements de] confection < lat. confectio: izradba, dogotavljanje), ...

konop

konop →  uže ...

kord

kord (od engl. cord: konop), čvrsta i izdržljiva tkanina s uzdužnim reljefnim prugama; također naziv ...

kostrijet

kostrijet, oštra kozja dlaka od različitih pasmina, koja se rabi za izradu grubih tkanina za međupodstave, ...

kravata

kravata (njem. Krawatte < franc. cravate), vrpca od tkanine (svile, pamuka, vune i dr.) što se nosi ...

krep

krep (franc. crêpe, prema lat. crispus: kovrčav), tkanina zrnate, smežurane ili naborane površine. Takva ...

kreton

kreton (franc. cretonne, po imenu sela na sjeveru Francuske, u gornjoj Normandiji), čvrsta pamučna tkanina ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|