Struka tekstilna tehnologija, pronađeno natuknica: 212

čvor

čvor. 1. Općenito, kvrga, zadebljanje koje nastaje širenjem, uvraćanjem, spletanjem neke vlaknaste ...

ćilim

ćilim (tur. kilim < perz. kilīm), tekstilni proizvod koji služi kao prostirač, prekrivač ili zastor. ...

damast

damast (njem. Damast < tal. damasto, damasco), žakardna tkanina s figuralnim ili ornamentnim uzorcima, ...

darovac

darovac →  loden ...

denim

denim (engl., iz franc. /serge/ de Nîmes [dəni'm]: /serž/ iz Nîmesa), čvrsta pamučna tkanina u kepernom ...

desinatura

desinatura (njem. Dessinatur), projektiranje i specificiranje postupka izradbe tkanina u svim pojedinostima ...

devina dlaka

devina dlaka, vlakno od pahuljastih dlaka što ih deva u nakupinama odbacuje u rano proljeće; kadšto ...

dorada tekstila

dorada tekstila →  oplemenjivanje tekstila ...

džins

džins (engl. jeans, mn. od jean: vrsta pamučne tkanine, od Gene’s: genovski, prema starofranc. Janne: ...

elastomerna vlakna

elastomerna vlakna, vrlo rastezljiva umjetna vlakna sposobna da se rastegnu najmanje na trostruku duljinu ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|