Struka tekstilna tehnologija, pronađeno natuknica: 212

svila

svila, tanko prirodno proteinsko vlakno koje proizvode gusjenice nekih leptira (svilci) pri izradbi ...

šantung

šantung (po kin. pokrajini Shandong ili tradicionalno Shantung), svilena tkanina u platnenom vezu. Svojstvene ...

šap (tekstilna tehnologija)

šap (franc. chape) →  svila ...

šav

šav (lat. sutura). 1. U tekstilstvu, spoj dvaju ili više slojeva tekstilnih materijala (dijelova odjeće ...

šifon

šifon (franc. chiffon), lagana prozirna tkanina fino zrnate površine. Tkana je u platnenom vezu od filamentne ...

šivanje

šivanje, spajanje (povezivanje) dijelova tekstilnih i drugih plošnih materijala s pomoću igle i konca ...

škrobljenje

škrobljenje, obradba niti tekst. osnove prolaskom kroz korita sa škrobnom ili sl. masom (škrobivo). ...

taft

taft (njem. Taft < tal. taffetà < perz. tāfte: tkanina), tkanina istkana u platnenom vezu od svile ili ...

tartan (tekstilna tehnologija)

tartan (engl., vjerojatno od srednjovj. franc. tiretaine), škotska vunena tkanina karirana uzorka od ...

tehnički tekstil

tehnički tekstil, tekst. materijal za izradbu zaštitne odjeće i mnogobrojnih drugih proizvoda koji se ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >