Struka tekstilna tehnologija, pronađeno natuknica: 212

baršun

baršun (madž. barsóny; njem. Samt, franc. velours, engl. velvet, tur. kadifa), opći naziv za tkanine ...

batist

batist (franc. batiste, po imenu flandrijskoga tkalca lana iz XIII. st. Ba(p)tiste de Cambrai), vrlo ...

biljna vlakna

biljna vlakna, tekstilna vlakna koja nastaju u biljkama kao proizvod prirodnih procesa. U nekim biljkama ...

biotekstilije

biotekstilije (bio- + njem. Textilien < lat. mn. textilia: tkana odjeća), nezaštićena oznaka za tekstilije ...

bojenje tekstila

bojenje tekstila, nanošenje i vezanje bojila na tekst vlakno. Tekstil se može bojiti u svim oblicima: ...

bondiranje

bondiranje (engl. bond: spojiti), povezivanje dviju ili više vlaknatih koprena u kompaktnu netkanu tekstiliju ...

brokat

brokat (tal. broccato), skupocjena, sjajna i teška svilena tkanina reljefnih i slikovitih šara dobivenih ...

brušenje

brušenje. 1. U strojarstvu, oblikovanje materijala odvajanjem čestica, kojim se postižu glatke površine ...

buhač (tekstilna tehnologija)

buhač →  tkanine ...

bukle

bukle (franc. bouclé, od boucler: kovrčati), naziv za pređu i tkaninu izrađenu najčešće od vune, hrapave, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|