Struka tiskarstvo, pronađeno natuknica: 114

tisak

tisak, umnožavanje teksta i ilustracija prenošenjem informacija s tiskovne forme na tiskovnu podlogu ...

tiskanica

tiskanica. 1. U tiskarstvu, grafički proizvod s rubrikama u koje se upisuju podatci te uputama za njihovo ...

tiskarske tehnike

tiskarske tehnike, postupci kojima se pripremljeni tekst i ilustracije umnožavaju (reproduciraju) na ...

tiskarski slog

tiskarski slog, grafički pripremljen tekst za tisak. Slogom se određuju likovno-grafička svojstva teksta, ...

tiskarstvo

tiskarstvo, djelatnost koja se bavi postupcima oblikovanja i izradbe tiskanih proizvoda kao što su knjige, ...

tiskovna forma

tiskovna forma, u postupku tiskarske reprodukcije, nosač grafičkoga zapisa (npr. tekst, ilustracije) ...

tiskovna jedinica

tiskovna jedinica, radna jedinica višečlanoga tiskarskoga stroja; također tiskovni agregat. Omogućuje ...

toner

toner (engl.). 1. U računalstvu i tiskarstvu, praškasta boja kojom se ostvaruje ispis laserskim pisačem ...

umnožavanje

umnožavanje, tehnički postupak izradbe manjega broja kopija nekoga grafičkog predloška (teksta, dokumenta, ...

verzal

verzal →  pismo, tipografsko ...

|<  < (11)  12