Struka tehničke discipline, pronađeno natuknica: 36

kamera

kamera (lat. camera < grč. ϰαμάρα: svod; sobica, izba), uređaj za dobivanje slikovnih zapisa, tj. za ...

karusel

karusel (franc. carrousel < od tal. carosello). 1. Vrtuljak u zabavnom parku; mehanička naprava koja ...

kokpit

kokpit (engl. cockpit), prostor za smještaj kormilara, pilota ili vozača s posadom, odakle se upravlja ...

kopiranje

kopiranje (od njem. kopieren < srednjovj. lat. copiare: umnožiti), tehn. postupak kojim se izrađuje ...

Land Edwin Herbert

Land [lænd], Edwin Herbert, američki konstruktor i izumitelj (Bridgeport, 7. V. 1909 – Cambridge, 1. III. 1991). ...

montaža

montaža (franc. montage). 1. Općenito, sastavljanje cjeline iz dijelova (elemenata), npr. montaža stroja, ...

negativ

negativ (njem. Negativ, prema lat. negativus: niječan) →  fotografija ...

objektiv

objektiv (prema srednjovj. lat. obiectivus: predmetan), leća ili sustav leća kroz koje zrake svjetlosti ...

pozitiv

pozitiv (kasnolat. positivus [gradus]). 1. U gramatici →  komparacija 2. →  fotografija ...

projektor

projektor, uređaj za prikaz slika projekcijom na neku podlogu (zaslon, ekran, platno, zid ili sl.). ...

|<  1  2 (3)  4