Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

comeback

comeback [kʌ'mbæk] (engl.), povratak prijašnjoj djelatnosti (u športu, umjetnosti, politici). ...

comme il faut

comme il faut [kɔm il fọ'] (franc.), kako treba, kako se pristoji; sjajno, savršeno. ...

condicio sine qua non

condicio sine qua non [kondi'cio si'ne kua ~] (lat.: uvjet bez kojega se ne može), prijeko potreban ...

confer

confer [ko'~] (lat.) (kratica cf., cfr., conf.), usporedi; uputa čitatelju da usporedi navedeno mjesto ...

consilium abeundi

consilium abeundi [konsi'li·um abeu'ndi:] (lat.: savjet [nekomu] da se ukloni), privremeno ili trajno ...

copia verborum

copia verborum [ko:'pi·a verbo:'rum] (lat.: obilje riječi), bogatstvo rječnika nekoga govornika, pisca ...

coram publico

coram publico [ko:'ram pu:'bliko:] (lat.), pred javnošću, javno, svima na očigled. Isto značenje ima ...

couchette

couchette [kušε't] (franc.) →  kušet ...

coup d’état

coup d’état [ku deta'] (franc.), državni udar, puč. ...

croupier

croupier [kʀupjẹ'] (franc.) →  krupje ...

|<  < (41)  42  43  44  45  46  47  48  49  50  >  >|