Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

ceremonijal

ceremonijal (od kasnolat. caerimonialis: obredni). 1. Skup pisanih ili običajem ustaljenih pravila ...

ceremonijar

ceremonijar (srednjovj. lat. ceremoniarius), osoba odgovorna za ravnanje ceremonijom, crkveni ili dvorski ...

certifikat

certifikat (prema latinski certificatum: potvrđeno). 1. Općenito, potvrda, svjedodžba (o zdravstvenom ...

ceteris paribus

ceteris paribus [ce:'~ pa'~] (lat.) (kratica cet. par.), pod inače istim uvjetima, ako su sve ostale ...

ceterum censeo

ceterum censeo [ke:'~ ke'~, kasnolat. ce:'~ ce'~] (lat.: uostalom mislim), dio glasovite izreke Katona ...

cezar

cezar (prema nadimku rimskog državnika, vojskovođe i diktatora Gaja Julija /Cezara/), apsolutni vladar; ...

cherchez la femme

cherchez la femme [šεršẹ' la fa'm] (franc.), tražite ženu; izreka kojom se želi reći da je žena uzrok ...

chronique scandaleuse

chronique scandaleuse [kʀɔni'k sk8118dalø:'z] (franc.: kronika skandala), naslov pamfleta što ga je Jean ...

ciklus

ciklus (lat. cyclus < grč. ϰύϰλος: krug). 1. Kružni proces; slijed mehaničkih, fizikalnih, kemijskih ...

cineast

cineast (franc. cinéaste) →  sineast ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37  38 (39)  40  >  >|