Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

centar

centar (lat. centrum < grč. ϰέντρον: središte). 1. Središnja točka, središnje područje, središnji dio; ...

centrala

centrala (njem. Zentrale, od lat. centralis: središnji). 1. Središnji ured, središnjica, matica (za ...

centralizam

centralizam (njem. Zentralismus), općenito, nastojanje da se svim funkcijama upravlja iz jednog središta. ...

centrifugalan

centrifugalan (centri- + -fugalan). 1. Koji se pomiče ili bježi iz središta, centra. Suprotno: centripetalan. 2. ...

centripetalan

centripetalan (centri- + lat. petere: težiti). 1. Koji teži prema središtu, centru. Suprotno: centrifugalan. 2. ...

centriranje

centriranje (prema njem. zentrieren). 1. Smještanje nečega u sredinu, npr. teksta na stranici. 2. ...

cenzor

cenzor (lat. censor). 1. Časna funkcija u republikanskom Rimu, koja je postojala od 443. pr. Kr., a ...

cercle

cercle [sεʀkl] (franc.: krug, skup)  →  serkl ...

cerebralan

cerebralan (lat. cerebralis), koji se odnosi na mozak, moždan, mozgovan (cerebralna aktivnost); koji ...

ceremonija

ceremonija (srednjovj. lat. ceremonia < klas. lat. caerimonia: štovanje; vjerski obred, iz etrurskoga). 1. ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37 (38)  39  40  >  >|