Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

buffet

buffet [byfε'] (franc.) →  bife ...

buking

buking (engl. booking), predbilježen dolazak gosta u turistički objekt ili predbilježba za vozne karte; ...

bukinist

bukinist (franc. bouquiniste), trgovac starim knjigama; najčešće pariški antikvar uz rijeku Seinu. ...

bula (iz turskog)

bula (tur.: strina, tetka). 1. Muslimanka, žena odjevena u dimije i feredžu; kršćanski naziv za svaku ...

bulevar

bulevar (franc. boulevard < niz. bolwerc: bedem), široka gradska ulica, često s drvoredom, avenija; ...

bumerang

bumerang (engl. boomerang, iz jezika australskih domorodaca). 1. Prastaro oružje australskih domorodaca, ...

bunker

bunker (engl.). 1. Utvrđeno i skriveno vojno uporište za obranu streljačkom i topovskom vatrom, sklonište ...

bureau

bureau [byʀọ'] (franc.) →  biro ...

buržuj

buržuj (razgovorni ruski buržúj mjesto književni ruski buržuá < franc. burgeois: građanin). 1. U povijesti, ...

c’est la vie

c’est la vie [se la vi'] (franc.), to je život, život je takav; izričaj koji izražava ravnodušnost ili ...

|<  <  31  32  33  34  35 (36)  37  38  39  40  >  >|