Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

bos

bos (engl. boss), onaj koji upravlja nekim poslom, koji je na čelu neke skupine, šef, gazda, majstor, ...

boss

boss [bɔs] (engl.) →  bos ...

brahijalan

brahijalan (lat. bra/c/chialis, od bra/c/chium: podlaktica, ruka), podlaktični; ručni; oslonjen na surovu ...

branša

branša (franc. branche: grana), područje poslovne djelatnosti; struka, grana. ...

bravura

bravura (franc. bravoure < tal. bravura), ono što je izvedeno osobito vješto, efektno, tehnički besprijekorno ...

breša

breša (franc. brèche < starovisokonjem. brecha: lom; proboj). 1. Otvor, prolaz, rupa. 2. Nasilno načinjen ...

brevi manu

brevi manu [bre'wi: ma'nu:] (lat.: kratkom rukom), kratkim postupkom, kratkim putem, bez zaobilaženja, ...

brifing

brifing (engl. briefing), sastanak na kojem se daju sažete informacije ili upute (brifing za novinare, ...

brizantan

brizantan (franc. brisant), koji lomi, razmrskava; razoran, uništavajući. – Brizantni eksplozivi →  eksploziv ...

brutalnost

brutalnost (prema franc. brutal < kasnolat. brutalis: surov), grubost, surovost; okrutnost, nemilosrdnost. ...

|<  <  31  32  33  34 (35)  36  37  38  39  40  >  >|