Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

bipolaran

bipolaran (bi- + -polaran), koji ima dva pola, koji je usmjeren prema dva pola, koji se nalazi na oba ...

biro

biro (franc. bureau, prema starofranc. bure, burel: grubo sukno, kojim su se oblagale radne plohe pisaćeg ...

birokratizam

birokratizam (njem. Bürokratismus), monopolizacija vlasti od strane birokracije; svemoć, prevlast činovničkog ...

birotehnika

birotehnika (franc. bureau: ured + tehnika), sveukupnost poslova koji se primjenjuju pri obavljanju ...

bis dat, qui cito dat

bis dat, qui cito dat [~ ~ kwi: ci'to ~] (lat.), dvostruko daje tko brzo daje! ...

bitnik

bitnik (amer. engl. beatnik). 1. Pripadnik američke književne grupe 1950-ih godina koja se protivila ...

bivalentan

bivalentan (bi- + lat. valens: valjan), dvovaljan, dvovrijedan; dvovalentan. ...

bizantinizam

bizantinizam, ono što je svojstveno Bizantu ili Bizantincima, ono što potječe ili je preuzeto iz Bizanta ...

bizaran

bizaran (franc. bizarre: čudan < tal. bizzaro: hirovit, možda od španj. bizarro: junački, plemenit < ...

biznis

biznis (engl. business), posao, poslovanje; poduzeće, trgovina, tvrtka; poslovna struka; unosan posao. ...

|<  <  31 (32)  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >|