Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

bife

bife (franc. buffet). 1. Ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića te pripremaju i uslužuju ...

bigotan

bigotan (franc. bigot), slijepo pobožan, vjerski zadrt; koji isuviše iskazuje svoju pobožnost, pobožnjački; ...

bijenale

bijenale (tal. biennale, prema kasnolat. biennalis: dvogodišnji), kulturne i umjetničke priredbe koje ...

bikefalan

bikefalan →  bicefalan ...

bilateralan

bilateralan (bi- + lat. lateralis: postran), koji obuhvaća dvije strane; dvostran, obostran. ...

bilten

bilten (franc. bulletin: izvještaj, potvrda < tal. bolletino, prema bolla: bula). 1. Kratak izvještaj ...

bin

bin (tur. < arap. ibn: sin) →  ibn ...

binar

binar (prema kasnolat. binarius: dvočlan). 1. Cjelina od dvaju dijelova ili elemenata. 2. Osnovna ...

binaran

binaran (kasnolat. binarius: dvočlan, od lat. bini: po dva), sastavljen od dviju jedinica; dvostruk, ...

biparticija

biparticija (bi- + lat. partitio: dijeljenje, dioba), dijeljenje na dva dijela; dvodioba, dvopodjela. ...

|<  < (31)  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >|