Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

bastard

bastard (starofranc.: pozakonjeni izvanbračni sin plemića, preko njem.). 1. Potomak dviju različitih ...

baš

baš (tur. baş: glava; [po]glavar, prvak, starješina, od toga i turcizam baša: starješina, poglavar), ...

baza

baza (lat. basis < grč. βάσıς: ono po čemu se hoda, podloga, tlo). 1. Donji dio na kojem što stoji, ...

bazičan

bazičan. 1. Temeljan, osnovan, fundamentalan. 2. Koji ima kemijska svojstva baza; lužnat, alkaličan. ...

beatnik

beatnik [bi:'tnik] (engl.) →  bitnik ...

bel esprit

bel esprit [bεl εspʀi'] (franc.: lijep, tj. profinjen duh), svestrano izobražen, profinjen čovjek koji ...

beledija

beledija (tur. belediye, prema arap. baladiyya: mjesni, gradski), u krajevima pod osmanskom vladavinom ...

bellum omnium contra (in) omnes

bellum omnium contra (in) omnes [be'l:um o'mni·um ko'ntra: ~ o'mne:s] (lat.), rat svih protiv svih; ...

ben

ben (hebr.: sin), riječ koja se stavlja ispred očeva imena kod židovskih imena i stvara patronimik; ...

beneficij

beneficij (lat. beneficium: dobročinstvo), općenito, povlastica, prednost, olakšica, blagodat koju uživa ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28 (29)  30  >  >|