Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

autostop

autostop (auto[mobil] + engl. stop: stoj), zaustavljanje automobila u prolazu podizanjem palca desne ...

autsajder

autsajder (engl. outsider). 1. Onaj koji je po strani, koji se izdvojio iz neke skupine ili u nju nije ...

avangarda

avangarda (franc. avant-garde: prethodnica), pojam vojne terminologije, rabi se kao metafora i u drugim ...

avansman

avansman (franc. avancement), napredovanje, unapređenje, promaknuće u službi, osobito u vojsci. – Avansirati, ...

avantura

avantura (franc. aventure < pučki lat. *adventura: događaj, od lat. advenire: dolaziti). 1. Pustolovina; ...

avanturist

avanturist (prema avantura), onaj tko se upušta u nesvakidašnje, smione, opasne ili sumnjive pothvate ...

ave, Caesar, morituri te salutant

ave, Caesar, morituri te salutant [a've: ce:'zar ~tu:'ri: te: salu:'~] (lat.), zdravo, care, pozdravljaju ...

averzija

averzija (lat. aversio: odvraćanje), odbojnost, odvratnost, zaziranje. ...

avet

avet (tur. afet: nesreća), u narodnom praznovjerju, pokojnik ili natprirodno biće koje se priviđa ljudima ...

avizirati

avizirati (njem. avisieren < franc. aviser), obavijestiti, najaviti, upozoriti. ...

|<  <  21  22  23  24  25 (26)  27  28  29  30  >  >|