Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

autocenzura

autocenzura (auto- + cenzura), cenzuriranje samoga sebe; javno djelovanje (npr. novinara, književnika) ...

autodidakt

autodidakt (grč. αὐτοδίδαϰτος: koji sam sebe uči), samouk; poznavalac neke znanosti, umjetničke djelatnosti ...

autogen

autogen (grč. αὐτογενής), koji nastaje sâm od sebe; iskonski, samorodan. ...

autogram

autogram (auto- + -gram), vlastoručni potpis. Skupljanje autograma znamenitih ili istaknutih osoba jedan ...

autohtonost

autohtonost ili autohtonija (prema grč. αὐτόχϑων: iz same zemlje potekao), samoniklost, iskonska pripadnost ...

autokritika

autokritika (auto- + kritika), kritičko vrednovanje samoga sebe, vlastitog rada i postupaka; samokritika. ...

autonoman

autonoman (grč. αὐτόνομος: samostalan), koji sam sobom upravlja, koji nije podređen ili ne ovisi o nekom ...

autopsija

autopsija (grč. αὐτοψία). 1. Vlastiti uvid, osobno iskustvo. 2. U medicini, obdukcija. (→  razudba) ...

autoritet

autoritet (lat. auctoritas: ugled, dostojanstvo, moć, vlast). 1. Općenito, ugled, zasluženo povjerenje, ...

autos efa

autos efa (autòs épha) [~to's e'fa; e'pha] (grč. αὐτὸς ἔφα), on (tj. Pitagora) je rekao; uzrečica Pitagorinih ...

|<  <  21  22  23  24 (25)  26  27  28  29  30  >  >|