Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

atar

atar (madž. határ) →  hatar ...

atlet

atlet (lat. athleta < grč. ἀϑλητής). 1. Natjecatelj, borac; hrvač. 2. Snažan čovjek. ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

atonija

atonija (grč. ἀτονία: mlitavost). 1. Bezglasnost, bezvučnost. 2. Mlohavost, gubitak napetosti (tonusa) ...

atrakcija

atrakcija (lat. attractio). 1. Privlačenje, privlačnost, privlačna snaga. Suprotno: repulzija. 2. ...

atribucija

atribucija (latinski attributio: pripisivanje, pridavanje). U znanosti o likovnim umjetnostima, pripisivanje ...

atribut

atribut (prema lat. attributum: dodijeljeno, pridijeljeno, pripisano, pridano). 1. Ono što se nekomu ...

au pair

au pair [opε:'ʀ] (franc.), mlađa žena koja u stranoj zemlji, da bi naučila jezik, čuva djecu i obavlja ...

audaces fortuna iuvat

audaces fortuna iuvat ili audentes fortuna iuvat [auda:'ces fortu:'na ju'vat; aude'ntes] (lat.), odvažnima ...

audicija

audicija (lat. auditio: slušanje), pokusni nastup pri kojem glumac, svirač, pjevač ili plesač treba ...

|<  <  21  22 (23)  24  25  26  27  28  29  30  >  >|