Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1922

asinkron

asinkron (a1- + grč. σύγχρονος: istodoban), koji se ne događa, koji ne radi u isto vrijeme; neistodoban, ...

asistencija

asistencija (srednjovj. lat. assistentia, od klas. lat. assistere: stajati uz; potpomagati), pomoć, ...

asistent

asistent (lat. assistens, genitiv assistentis: koji pomaže), osoba koja pomaže ili opslužuje glavnog ...

asocijacija

asocijacija (srednjovj. lat. associatio). 1. Udruga, društvo, savez; udruživanje, povezivanje. 2. ...

aspekt

aspekt (lat. aspectus: pogled). 1. Pojavni oblik čega (različiti aspekti zaštite okoliša). 2. Gledište ...

aspiracija

aspiracija (lat. aspiratio: disanje). 1. Želja da se što postigne; težnja, nastojanje. 2. U lingvistici, ...

aspirant

aspirant (lat. aspirans, genitiv aspirantis: koji teži), osoba koja se natječe za neko mjesto, položaj, ...

astatičan

astatičan (grč. ἄστατος), koji nije vezan za određeni smjer ili položaj; nestalan, nemiran. ...

astralan

astralan (lat. astralis), koji potječe od zvijezde, koji se odnosi na zvijezde, zvjezdan; bestjelesan, ...

atak

atak ili ataka (franc. attaque), napadaj, navala, juriš, udar, nasrtaj (politički, vojni, živčani atak). ...

|<  <  21 (22)  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|