Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

ars longa, vita brevis

ars longa, vita brevis [~ lo'~ vi:'~ bre'~], stjecanje umijeća je dugotrajno, a život kratak; latinska ...

aršin

aršin (tur. arşın). 1. Stara mjerna jedinica duljine →  lakat. 2. U prenesenom značenju, mjera, mjerilo. ...

artefakt

artefakt (lat. arte factum: vješto ili umjetno načinjeno), umjetna tvorevina; proizvod ljudske djelatnosti, ...

artifeks

artifeks (lat. artifex), tvorac (osobito umjetničkog djela). ...

artificijelan

artificijelan (lat. artificialis), umjetan; neprirodan, namješten. ...

artikulacija

artikulacija (lat. articulatio: oblikovanje zglobova). 1. Izražavanje, oblikovanje riječima; verbalni ...

artist

artist (franc. artiste < srednjovj. lat. artista), obično naziv za plesača, pjevača, glumca, pelivana, ...

artizam

artizam (prema lat. ars, genitiv artis: umjetnost), izraz kojim se označuje savršeno ovladavanje tehničkom ...

asimetrija

asimetrija (a1- + simetrija), nedostatak simetrije, nesumjera, nesumjernost, nesimetričnost, nerazmjernost, ...

asimilacija

asimilacija (lat. assimilatio: činjenje sličnim). 1. Proces kojim se novi sadržaji, elementi i sl. ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|