Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

arhaičan

arhaičan (grč. ἀρχαϊϰός), prastar, drevan, starinski; zastario. ...

arhaizam

arhaizam (grč. ἀρχαϊσμός). 1. Ono što je zastarjelo, preuzeto iz starine, nesuvremeno. 2. U jezikoslovlju, ...

arhitektonika

arhitektonika (prema grč. ἀρχıτεϰτονıϰός: graditeljski), odnos i usklađenost pojedinih dijelova u nekoj ...

aristokracija

aristokracija (grč. ἀρıστοϰρατία: vladavina najboljih). 1. Vladavina malog povlaštenog društvenog sloja. ...

aritmija

aritmija (grč. ἀρρυϑμία: nedostatak ritma). 1. Neravnomjernost, nesklad, nepravilnost u nekom ritamskom ...

arivist

arivist (franc. arriviste). 1. Čovjek koji po svaku cijenu nastoji uspjeti u životu; karijerist, laktaš. 2. ...

arka

arka (lat. arca), kovčeg, sanduk, škrinja. Riječ se obično upotrebljava za lađu u kojoj se, prema Bibliji, ...

Armagedon

Armagedon (grč. Ἀρμαγεδδών, Armageddṓn, prema hebr. har Megiddō: brdo megidsko, poprište mnogih borbi ...

arogancija

arogancija (lat. arrogantia), drskost, osornost, oholost, bahatost. ...

aroma

aroma (grč. ἄρωμα: začin, mirisava biljka). 1. Ugodan, podražujući miris pića, jela, duhana i sl.; ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|