Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

apsolutist

apsolutist (prema lat. absolutus: neograničen). 1. Vladar koji ima neograničenu vlast. 2. Pristaša ...

apsolvirati

apsolvirati (njem. absolvieren < lat. absolvere: odriješiti; ispuniti, dovršiti, obaviti). 1. Svršiti, ...

apstrahirati

apstrahirati (njem. abstrahieren < lat. abstrahere: odvući; izdvojiti). 1. Izvoditi apstrakciju, dolaziti ...

apstrakcija

apstrakcija (srednjovjekovni latinski abstractio: izdvajanje, izvlačenje). 1. U filozofiji, misaoni ...

apstraktan

apstraktan (lat. abstractus: izdvojen), koji nije povezan s predmetnim svijetom, s činjenicama ili praktičnom ...

aranžman

aranžman (franc. arrangement). 1. Poredak, raspored; ono što je uređeno, raspoređeno, složeno, osobito ...

arbitar

arbitar (lat. arbiter). 1. Mjerodavna osoba, posebno u pitanjima umjetnosti, književnosti, mode. Arbiter ...

arbitraran

arbitraran (latinski arbitrarius), svojevoljan, samovoljan, bez osnova. Arbitrarni sud, u logici, sud ...

area

area (lat.), površina, ploha; ravnina, prostor, tlo. ...

arena

arena (latinski arena: pijesak), pijeskom nasut kružni ili eliptični prostor u sredini rimskoga amfiteatra ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|