Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

apartman

apartman (franc. appartement: stan). 1. Stan od više soba. 2. U ugostiteljstvu, prostorije koje tvore ...

apeks

apeks (lat. apex: vrh). 1. U anatomiji, vrh, vršak (srca, jezika, zubnoga korijena i dr.). 2. U astronomiji, ...

apel

apel (franc. appel). 1. Poziv, zov, upućen komu. 2. Pozivanje, prizivanje na što (apel na savjest). ...

aperçu

aperçu [apεʀsy'] (franc.), kratak pregled, sažet prikaz, izlaganje onoga što je bitno. ...

aplaudirati

aplaudirati (njem. applaudieren < lat. applaudere), pljeskati, odobravati pljeskanjem; snažno odobravati. ...

aplikacija

aplikacija (latinski applicatio: priljubljivanje, dodavanje). 1. Primjena (naprimjer zakona, metode, ...

apodiktičan

apodiktičan (grčki ἀποδεıϰτıϰός: dokazni). 1. U običnu govoru: odrješit, odlučan, izražen s punom uvjerenošću, ...

apogej

apogej (prema grč. ἀπόγεıος: udaljen od Zemlje). 1. Najudaljenija točka na Mjesečevoj stazi (405 503 km) ...

apokaliptičan

apokaliptičan (grč. ἀποϰαλυπτıϰός). 1. Koji se odnosi na apokalipsu. 2. Koji sluti na smak svijeta ...

apolitičnost

apolitičnost (a1- + politika), ravnodušan odnos prema politici. Izbjegavanje sudjelovanja u političkom ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|