Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

antiklimaks

antiklimaks (anti- + grč. ϰλῖμαξ: ljestve). 1. Slabljenje, spuštanje, smanjivanje; nagao, razočaravajući ...

antikni

antikni (lat. antiquus: star, davni, pradavni), starinski (npr. namještaj, izgled). ...

antipodi

antipodi (grč. ἀντίποδες: protunošci). 1. Naziv za ljude ili geografske objekte, koji se nalaze na ...

antiteza

antiteza (grč. ἀντίϑεσις). 1. Opreka, suprotnost. 2. U filozofiji, tvrdnja koja se, u okviru dijalektičke ...

antropomorfan

antropomorfan (grč. ἀνϑρωπόμορφος), koji ima čovječji lik, koji nalikuje na čovjeka; čovjekolik. ...

antropomorfizam

antropomorfizam (antropo- + -morfizam). 1. Shvaćanje, prikazivanje nečega što nije ljudsko u ljudskom ...

anulirati

anulirati (kasnolat. annullare), poništiti, ukinuti, opozvati, razvrgnuti. ...

apage satanas

apage satanas [a'~ sa'~] (grč. ἄπαγε Σαταν8118ς: odlazi, vraže), u Evanđelju izraz kojim Krist tjera Sotonu ...

aparat

aparat (lat. apparatus: sprava; ljudstvo). 1. U tehnici, sprava; neposredno upotrebljiva, uglavnom ...

apartan

apartan (prema franc. à part: zasebno, posebno), koji se odvaja od običnoga; osebujan, osobit, izniman ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|