Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

antagonist

antagonist (grč. ἀνταγωνıστής). 1. Protivnik, suparnik, takmac. 2. U anatomiji, jedan od para mišića ...

antagonizam

antagonizam (grč. ἀνταγώνισμα: protivljenje, neprijateljstvo). 1. Suprotnost, oprečnost, nepomirljiva ...

ante Christum natum

ante Christum natum [a'~ kri'~ na:'~] (lat.), kratica a. Chr. n., prije rođenja Kristova; isto što i ...

ante meridiem

ante meridiem [a'~ meri:'di·em] (lat.: prije podne) →  a. m. ...

antecedentan

antecedentan (lat. antecedens, genitiv antecedentis), koji prethodi čemu; prethodni, prijašnji. ...

antedatirati

antedatirati (ante- + datum), staviti raniji nadnevak mjesto pravoga. ...

antediluvijalan

antediluvijalan (ante- + lat. diluvium: potop), pretpotopni. ...

anticipacija

anticipacija (lat. anticipatio: uzimanje unaprijed). 1. Predviđanje ili očekivanje budućih događaja, ...

antički

antički (prema antika), koji potječe iz vremena antike, odnosno pripada antici ili se na nju odnosi ...

antika

antika (od lat. antiquus: star, starinski), u najširem značenju sinonim za davninu, davno doba. U užem ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|