Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

anima candida

anima candida [a'~ ka'~] (lat.: bijela duša), bezazlena, čista, iskrena duša. ...

animalno

animalno (lat. animalis: životinjski), koje je svojstveno životinji, što potječe od životinje; životinjsko ...

animirati

animirati (njem. animieren, prema franc. animer < lat. animare: oživjeti). 1. Zabavljati, uveseljavati, ...

animo

animo [a'~] (tal.), duševno raspoloženje, oduševljenje, sklonost za nešto. ...

animozitet

animozitet (njem. Animosität < kasnolat. animositas), neprijateljsko raspoloženje prema čemu ili nekomu, ...

anno

anno [a'n:o:] (lat. ablativ od annus: godina), u godini, godine. Anno currente, u ovoj, u tekućoj godini; ...

anomalija

anomalija (grč. ἀνωμαλία). l. Odstupanje od zakonitosti, pravila, uobičajenoga; nepravilnost. 2. U ...

anonim

anonim ili anonimus (od grč. ἀνώνυμος: bezimen). 1. Osoba bez imena, tj. koja skriva svoje ime, ili ...

anorgansko

anorgansko (anl- + organski). 1. Ono što ne pripada organskomu, živomu (biljnom i životinjskom) svijetu; ...

anormalan

anormalan (a1- + lat. norma: pravilo), koji odstupa od pravila; nepravilan. ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|