Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

amorfan

amorfan (grč. ἄμορφος). 1. Koji nema određena, postojana oblika; bezobličan. 2. U kemiji, amorfne ...

amplifikacija

amplifikacija (lat. amplificatio: povećanje). 1. Uvećanje (npr. čovjekovih mogućnosti); pojačanje (npr. ...

amplituda

amplituda (lat. amplitudo: obujam, veličina). 1. Širina, raspon, opseg. 2. U fizici, maksimalan pomak ...

anacionalan

anacionalan (a1- + nacionalan), koji nema osjećaj pripadnosti naciji; koji je bez nacionalnih obilježja. ...

anakronizam

anakronizam (ana- + grč. χρόνος: vrijeme). 1. Stavljanje, zbog neznanja ili svjesno, kulturnih tečevina, ...

analfabet

analfabet (grč. ἀναλφάβητος: koji ne pozna pismo), nepismen čovjek; neznalica, nepismenjak. Analfabetizam ...

analiza

analiza (grč. ἀνάλυσις: rastavljanje, lučenje). 1. Raščlanjivanje neke složene cjeline (materijalne, ...

analogija

analogija (grč. ἀναλογία: sklad, razmjer; odnos). 1. Srodnost, podudarnost dviju uspoređenih pojava, ...

anarhija

anarhija (grč. ἀναρχία). 1. Odsutnost vlasti i vladavine zakona u društvu. Bezvlašće, bezvlađe. 2. ...

angažman

angažman (francuski engagement). 1. Namještenje, zaposlenje, osobito ugovorno zaposlenje umjetnika, ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|