Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

aluzija

aluzija (kasnolat. allusio: igranje, zabavljanje). 1. Neizravno natuknuće, zagonetan nagovještaj. 2. ...

amanet

amanet (tur. emanet < arap. amānat: vjernost, sigurnost), povjereno materijalno ili idealno dobro, vrijednost ...

amater

amater (franc. amateur: ljubitelj). 1. Osoba koja se bavi nekom djelatnošću iz sklonosti, a ne profesionalno, ...

ambasador

ambasador (franc. ambassadeur < tal. ambasciatore). 1. →  veleposlanik. 2. U prenesenom značenju, opunomoćena ...

ambigvitet

ambigvitet (njem. Ambiguität < lat. ambiguitas). 1. Višeznačnost, neodređenost, nejasnost. 2. U teoriji ...

ambijent

ambijent (od lat. ambiens, genitiv ambientis: koji okružuje). 1. Sredina, okoliš, okolina (prirodni, ...

ambis

ambis (grč. ἄβυσσος: bez dna, preko iskvarenih lat. oblika abysmus, *ambysmus), mjesto kojemu neizmjerna ...

ambivalencija

ambivalencija (ambi- + kasnolat. valentia: vrijednost). 1. Dvojaka vrijednost. 2. U psihologiji, čuvstvena ...

amerikanizam

amerikanizam (engl. americanism). 1. Riječ ili izraz engleskog jezika svojstven američkom engleskomu; ...

amicus Plato, sed magis amica veritas

amicus Plato, sed magis amica veritas [ami:'kus pla'to: ~ ma'~ ami:'ka ve:'rita:s], prijatelj mi je ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|