Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

alias

alias [a'li·a:s] (lat.: inače, drugačije), rečeno na drugi način, drugim imenom; ili, odnosno (K. Š. ...

alkemija

alkemija (arap. al-kīmyā’, prema grč. χυμεία: mješavina), nekadašnja nastojanja i pokušaji pronalaženja ...

all-round

all-round [ɔ:'lraund] (engl.), svestran; all-round športaš, koji se natječe u više športskih grana. ...

all-star

all-star [ɔ:'lstα:'] (engl.), u kojem sudjeluju najbolji športaši neke lige (npr. košarkaški all-star ...

alohton

alohton (alo- + grč. χϑών: zemlja), stran, tuđ, inozeman. Suprotno: autohton. ...

alokacija

alokacija (srednjovj. lat. allocatio: smještanje, doznačivanje), raspoređivanje i uporaba sredstava, ...

alter ego

alter ego [a'~ e'~] (lat.). 1. Drugo ja; drugačija ili suprotna strana nečije ličnosti; osoba (ili ...

alteracija

alteracija (kasnolat. alteratio). 1. Promjena, izmjena; kvarenje (alteracija mlijeka, vina), pogoršanje ...

alternacija

alternacija (kasnolat. alternatio: izmjena, izmjenjivanje). 1. Naizmjenično ponavljanje; izmjenjivanje, ...

alternativa

alternativa (prema latinskom alternus: naizmjeničan, nasuprotan). 1. Izbor, moguć ili nuždan, između ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|