Struka suvremena povijest i politika, pronađeno natuknica: 1428

Tomčić Zlatko

Tomčić, Zlatko, hrvatski političar (Zagreb, 10. VII. 1945). Diplomirao je na Građevinskom fakultetu ...

Tonga

Tonga (tonganski Pule‘anga Fakatu‘i ‘o Tonga; engl. Kingdom of Tonga), država u istoimenoj polinezijskoj ...

Tonković Bela

Tonković, Bela, hrvatski političar u Vojvodini (Subotica, 16. VI. 1944). Predsjednik Demokratskoga saveza ...

Topolánek Mirek

Topolánek [to'pola:nek], Mirek, češki političar (Vsetín, 15. V. 1956). Diplomirao je na Tehnološkom ...

Torrijos Herrera Omar

Torrijos [tɔr:i'xos], Omar, panamski časnik i političar (Santiago, 13. II. 1929 – Panama, 1. VIII. 1981). ...

Touré Ahmed Sékou

Touré [tuʀe'], Ahmed Sékou, gvinejski političar (Faranah, 9. I. 1922 – Cleveland, SAD, 26. III. 1984). ...

Trilateralna komisija

Trilateralna komisija (engl. Trilateral Commision), privatna organizacija osnovana 1973. radi poticanja ...

Trimble William David

Trimble [trimbl], William David, sjevernoirski političar (Bangor, 15. X. 1944). Završio pravo na Sveučilištu ...

Trinidad i Tobago

Trinidad i Tobago (Trinidad and Tobago), država u jugoistočnom dijelu Karipskoga mora, ispred sjeveroistočne ...

Tripalo Ante Miko

Tripalo, Ante Miko, hrvatski političar i pravnik (Sinj, 16. XI. 1926 – Zagreb, 11. XII. 1995). Diplomirao ...

|<  < (131)  132  133  134  135  136  137  138  139  140  >