Struka religija, pronađeno natuknica: 3009

akšam

akšam (turski akşam i ahşam, perzijski aḥšām). 1. Vrijeme od zalaza Sunca do potpunog mraka, sumrak. 2. ...

Akšamović Antun

Akšamović, Antun, bosansko-srijemski ili đakovački biskup (Garčin, 27. V. 1875 – Đakovo, 7. X. 1959). ...

Akteon

Akteon (grčki Ἀϰταίων, Aktaíōn), u grčkoj mitologiji sin Aristeja i Autonoje, Kadmove i Harmonijine ...

Akvila

Akvila (grčki Ἀϰύλας, Akýlas, latinski Aquila). 1. Židov iz Ponta, prijatelj apostola Pavla. Kod njega ...

Akvilejski patrijarhat

Akvilejski patrijarhat, crkveno-političko područje. Nastao pošto je 552. akvilejski biskup, pod čijom ...

ala (religija)

ala (tur.) ili hala, u narodnim pričama, zoomorfno mitološko biće (srodno aždaji i zmaju), proždrljivo ...

Alagović Aleksandar

Alagović, Aleksandar, zagrebački biskup (Manželice kraj Trnave, Slovačka, 30. XII. 1760 – Zagreb, 18. III. 1837). ...

Alah

Alah (arapski Allāh, od al-ilāh: [jedini, pravi] bog, Bog), u starome politeističko-idololatrijskom ...

Alastor

Alastor (grčki Ἀλάστωρ, Alástōr: osvetnik), u grčkoj tragediji, demon osvete. U orfičkoj tradiciji antipod ...

alaviti

alaviti ili aluiti (arapski Alawiyya) →  nusajri ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|