Struka religija, pronađeno natuknica: 3016

Ahasver

Ahasver (hebrejski Ahašveroš), najpoznatije ime za »Vječnog Žida«, lik iz srednjovjekovne kršćanske ...

Ahdnama

Ahdnama (turski ahdname: političko jamstvo, povelja, od arapskoga ‘ahd: jamstvo + perzijski nāme: knjiga, ...

Aheloj (religija)

Aheloj (grčki Ἀχελῷoς, Akhelō͂ios, latinski Achelous), u grčkoj mitologiji riječni bog poistovjećen ...

Aheront

Aheront (grčki Ἀχέρων, Akhérōn, od *ἄχερος: jezero; latinski Acheron), u grčkoj mitologiji jedna od ...

Ahilej (religija)

Ahilej ili Ahil (grčki Ἀχıλλεύς, Akhilleús: mučitelj svojih četa, mikenski a-ki-re-u, etrurski Achle, ...

ahimsa

ahimsa (sanskrtski ahiṃsā: ne ozlijediti, ne škoditi), u hinduizmu, budizmu i osobito u džainizmu (jainizmu), ...

ahiret

ahiret (turski ahiret < arapski āẖirat), u islamu, zagrobni svijet; dijeli se na dženet i džehenem. ...

Ahriman

Ahriman ili Ariman (srednjoperzijski, prema avestičkom Angra Mainyu: razarački duh), u dualističkoj ...

Ahura Mazda

Ahura Mazda (avestički: mudri gospodar) (također, prema srednjoperzijskom O(ẖ)rmazd ili Ormuzd), u Zarathuštrinoj ...

Ajant

Ajant (grčki Αἴας, Aías), u grčkoj mitologiji, kralj Salamine, sin Telamonov, junak iz priče o Trojanskome ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|