Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Basiljević Toma

Basiljević, Toma (Baseljić, de Basilio, Bassegli), hrvatski teolog i humanist (Dubrovnik, 1438 – Dubrovnik, ...

Bašić Đuro

Bašić, Đuro, hrvatski misionar, povjesničar, vjerski pisac (Dubrovnik, 24. X. 1695 – Dubrovnik, 26. VIII. 1765). ...

Bašić Stjepan

Bašić, Stjepan, hrvatski filozof i pisac (Dubrovnik, 22. I. 1736 – Dubrovnik, 3. III. 1826). Isusovac, ...

Bauer Antun (1856-1937)

Bauer, Antun, hrvatski teološki i filozofski pisac, zagrebački nadbiskup (Breznica kraj Varaždina, 11. II. 1856 ...

Bäuerlein Stjepan

Bäuerlein [bo'jerlain], Stjepan, bosansko-srijemski ili đakovački biskup (Babina Greda, 3. VIII. 1905 ...

Baukida

Baukida (grč. Βαῦϰıς, Baũkis, lat. Baucis) →  filemon i baukida ...

Bazelski koncil

Bazelski koncil, 17. opći crkveni sabor, koji je sazvao 1431. papa Eugen IV. u Baselu (prvo ga je bio ...

bazične zajednice

bazične zajednice (španj. las comunidades eclesiales de base), skupine vjernika u Katoličkoj crkvi organizirane ...

bazilijanci

bazilijanci, redovnici u Katoličkoj crkvi koji žive prema pravilu sv. Bazilija Velikoga, službeni naziv ...

Bazilije Veliki, sv.

Bazilije Veliki, sv. (grč. Βασίλεıος, Basίleios, lat. Basilius), crkveni učitelj (?, oko 330 – ?, 1. I. 379). ...

|<  < (41)  42  43  44  45  46  47  48  49  50  >  >|