Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Barišić Rafo st.

Barišić, Rafo st., biskup i apostolski vikar za Bosnu i Hercegovinu (Oćevija kraj Vareša, 24. VI. 1797 ...

Barnaba, sv.

Barnaba, sv. (aramejski: sin utjehe) (grč. Βαρνάβας, Barnábas; pravo ime Josip), levit rodom s Cipra ...

barnabiti

barnabiti (također paulani, prema službenom nazivu Kongregacija sv. Pavla), crkveni red u Katoličkoj ...

Baronio Cesare

Baronio (Baronius) [baro:'~], Cesare, talijanski crkveni povjesničar i kardinal (Sora, Frosinone, 31. X. 1538 ...

Barska nadbiskupija

Barska nadbiskupija, crkveno upravno područje koje obuhvaća katolike u Crnoj Gori izvan Kotorske biskupije. ...

Barth Karl

Barth [bart], Karl, švicarski protestantski teolog (Basel, 10. V. 1886 – Basel, 10. XII. 1968). Jedan ...

Bartolomej, sv.

Bartolomej, sv. (aramejski bar Tholmaj: sin Tolmajev, grč. Βαρϑολομαĩος, Bartholomaĩos). Jedan od dvanaest ...

Barton Elizabeth

Barton [bα:tn], Elizabeth, engleska vizionarka (Aldington, Kent, oko 1506 – London, 21. IV. 1534). Poznata ...

Baruh

Baruh (hebr. Bārūkh: blagoslovljen, grč. Βαρούχ, Baroúkh), starozavjetni prorok iz VII–VI. st. pr. Kr. ...

Basile Vincenzo

Basile [bazi:'le], Vincenzo, talijanski misionar, vjerski pisac (Siculiana na Siciliji, 28. XII. 1811 ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37  38  39 (40)  >  >|