Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Balić Karlo

Balić, Karlo (Lovre), hrvatski filozof i teolog (Katuni kraj Omiša, 6. XII. 1899 – Rim, 15. IV. 1977). ...

Balthasar Hans Urs von

Balthasar [ba'ltazar], Hans Urs von, švicarski katolički teolog (Luzern, 12. VIII. 1905 – Basel, 26. VI. 1988). ...

Banovac Josip

Banovac, Josip, hrvatski vjerski pisac (Cista kraj Skradina, oko 1703 – Šibenik, 5. VII. 1771). Franjevac, ...

Banjalučka biskupija

Banjalučka biskupija, obuhvaća područje Republike BiH pod jurisdikcijom biskupa kojemu je sjedište u ...

baptisterij

baptisterij (kasnolat. baptisterium < grč. βαπτıστήρıον) →  krstionica ...

baptisti

baptisti (grč. βαπτίζεıν: uranjati, krstiti), kršćanska sljedba koja odbacuje krštenje djece, a priznaje ...

bar micva

bar micva (hebr., iz aramejskoga: sin zapovijedi, čovjek od dužnosti), židovski vjerski obred uvođenja ...

Baraba

Baraba (aramejski Bar-abba: očev sin, grč. Βαραββ8118ς, Barabbãs), ime razbojnika osuđenog na smrt kojega ...

Barac Fran

Barac, Fran, hrvatski teolog i političar (Šemovac kraj Virja, 26. VIII. 1872 – Zagreb, 20. IX. 1940). ...

Barbula Ivan

Barbula, Ivan →  severitan, polikarp ivan ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37  38 (39)  40  >  >|