Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Avalon

Avalon, »stakleni otok« u keltskoj legendi, na koji odlaze junaci nakon smrti. Spominje se u legendi ...

avatar

avatar (sanskrt. avatāra: silazak). 1. U hinduizmu, utjelovljenje božanstva na zemlji (u liku čovjeka ...

Ave Maria

Ave, Maria [a've: ~ri'a] (lat.: zdravo, Marijo) (Zdravo, Marijo, Zdravomarija, lat. angelica salutatio: ...

Avesta

Avesta (perz. avastāk: tekst), sveta knjiga Parsâ; ulomci svetih spisa mazdaističke religije, koju je ...

avignonski pape

avignonski pape, razdoblje crkvene povijesti u kojem su sedmorica papa (1309–77) i dvojica protupapa ...

Avit Alcim Ekdicije, sv.

Avit, Alcim Ekdicije, sv. (latinski Alcimus Ecdicius Avitus [a'lkimus ekdi'ki·us awi:'tus]), galorimski ...

Ayala Antonio Maria

Ayala [aja'la], Antonio Maria, misionar (Mineo, Sicilija, 24. VI. 1818 – Split, 14. XII. 1887). Isusovac, ...

Azrail

Azrail (arap. ‘Azrā’īl [63308ašra:i:'l]), prema islamskom pučkom vjerovanju, anđeo smrti koji odvaja dušu ...

aždaja

aždaja (perz. ežderhā, eždehā, preko tur.), mitsko čudovište, golem gušter s pandžama na nogama, s repom ...

Baal

Baal [ba:l] (hebr. ba‘al: gospodar, gospodin; mn. ba‘alīm), u prastarih semitskih naroda u Siriji i ...

|<  <  31  32  33  34 (35)  36  37  38  39  40  >  >|