Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

ašvameda

ašvameda (aśvamedha [a'śvamedha]) (sanskrt., od aśva: konj i medha: žrtva), u Vedama i kasnijem hinduističkom ...

Ašvini

Ašvini (također Aśvini [aśvi'ni], Ašvin) (sanskrt.: konjanik), dva staroindijska božanstva svjetlosti, ...

Ata

Ata (grč. Ἄτη, Átē), prema grčkoj antičkoj priči, Zeusova kći, hitronoga božica obmane i zaslijepljenosti ...

Atalanta

Atalanta (grč. Ἀταλάντη, Atalántē), u grčkoj mitologiji, djevojka lovac. Prema jednoj verziji mita Atalanta ...

Atamant

Atamant (grč. Ἀϑἄμας, Athámas), prema grčkoj priči, orhomenski kralj, muž božice Nefele. Njihova djeca ...

Atanagora I.

Atanagora I., carigradski patrijarh (Ioannina, 25. III. 1886 – Carigrad, 6. VII. 1972). Arhiđakon u ...

Atanazije Aleksandrijski, sv.

Atanazije Aleksandrijski, sv., biskup (Aleksandrija, oko 295 – Aleksandrija, 2. V. 373). Sudjelovao ...

Atanazijevo vjerovanje

Atanazijevo vjerovanje (lat. Quicumque), kršćanska ispovijest vjere u 40 ritmičnih rečenica. Jasno izriče ...

Atargatida

Atargatida (greciziran oblik od aramejskoga oblika imena Atar‘ateh), božica Aramejaca u Siriji (trojstvo: ...

ateizam

ateizam (grč ἄϑεος: bez boga, bezbožan), bezbožje, bezboštvo, poricanje postojanja Boga; skup različitih ...

|<  < (31)  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >|