Struka religija, pronađeno natuknica: 2998

Višṇu

Višṇu (sanskrt.: visokohrpteni, širokopleći, od vi: raz + snu: hrbat, leđa, pleća), u vedizmu, nebesko ...

višnuizam

višnuizam, u hinduizmu, štovanje boga Višṇua kao vrhovnoga boga. Uz śivizam i śaktizam jedan od triju ...

Vivekananda Svami

Vivekananda [~ka:'~], Svami (pravo ime Narendranath Datta), indijski vjerski mislilac i reformator (Calcutta, ...

Vječni Žid

Vječni Žid (Putujući Židov) →  ahasver ...

vjera

vjera →  religija ...

vjerovanje

vjerovanje. 1. Mentalni čin kojim netko prihvaća kao istinit neki sud (tvrdnju, mišljenje), iako za ...

vještica

vještica, prema pučkom vjerovanju, žena (vištica, coprnica, štriga), rjeđe muškarac (vještac, coprnjak, ...

Vlačić Matija Ilirik

Vlačić, Matija Ilirik (latinizirano Matthias Flacius Illyricus), hrvatski protestantski teolog, crkveni ...

Vlačić, Matija, ml.

Vlačić, Matija, ml. (latinizirano Matthias Flacius Illyricus), hrvatski liječnik i filozof (Braunschweig, ...

vladika

vladika (crkvenoslav. vladyka: onaj koji vlada, upravlja), u nekim crkvama bizantsko-slavenskoga obreda, ...

|<  < (291)  292  293  294  295  296  297  298  299  300