Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Ariel (religija)

Ariel (hebr. Ἁrī’ēl). 1. Simboličko biblijsko ime za Jeruzalem i njegov Hram (također junak; žrtveni ...

Arijadna

Arijadna (grč. Ἀρıάδνη, Ariádnē), u grčkoj mitologiji, kći kralja Minosa na otoku Kreti. Pomogla Tezeju ...

arijanizam

arijanizam (arijanstvo), kršćanska hereza (IV–VI. st.), proizašla iz nauka o Trojstvu aleksandrijskoga ...

Arije

Arije (grč. Ἄρεıος, Áreios), začetnik arijanizma (Aleksandrija, oko 260 – Carigrad, 336). Svećenik i ...

Arijel (religija)

Arijel →  ariel ...

Ariman

Ariman →  ahriman ...

Aristej

Aristej (grč. Ἀρıσταῖος, Aristaῖos), u grčkoj mitologiji, sin Apolona i nimfe Kirene; naučio ljude uzgajati ...

Aristid Atenjanin

Aristid Atenjanin (grčki Ἀριστείδης, Aristeídēs), kršćanski apologet (II. st.). Predao caru (Hadrijanu ...

arka

arka (lat. arca), kovčeg, sanduk, škrinja. Riječ se obično upotrebljava za lađu u kojoj se, prema Bibliji, ...

Arka nova

Arka nova →  nova arka ...

|<  <  21  22  23  24  25  26 (27)  28  29  30  >  >|